Ef’al-i Mükelefin/Etkinlik

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 9. sınıf müfredatı kapsamında yer alan konular içerisinde bir etkinlik hazırlanmıştır. Daha önceden öğrenildiği varsayılarak öğrencilerimizin öğrenme durumu test edilecek veya bireyler kendi kendilerine de bu testi çözebileceklerdir. İpuçlarından yararlanalım.

Bu çalışmayla ilgili öneri, soru veya sorun bildirmek için iletişim kanalını veya altta yer alan yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.

[Nisâ sûresi, âyet 86]